OFERTA FORMATIVA

El Centre de Formació Colomer ofereix formació reglada i homologada en perruqueria i estètica des de l’any 1987. Aquesta formació és avalada per la UNE en la ISO 9001:2008, que en garantitzar la qualitat.

La formació que oferim també s’enriqueix realitzant pràctiques en empreses, on l’alumne entra en contacte amb la realitat professional i posa en pràctica la teoria apresa, tot desenvolupant les seves habilitats i adquirint autonomia i confiança en ell mateix.

Disposem d’una oferta formativa molt àmplia, formada per cursos de característiques molt diferents orientats a diversos perfils d’alumnes (des de joves procedents d’entorns problemàtics i fracàs escolar, fins a adults que presenten dificultats d’inserció laboral).

És un curs de Formació Professional dins l’àmbit de la Imatge Personal que capacita els alumnes per a l’exercici qualificat de la Perruqueria i la Cosmètica Capil·lar, proporcionant-los la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis del sector. Amb la superació del curs, que té una durada de dos anys, s’obté el títol de tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

Formació Professional DUAL (FP DUAL) El que distingeix l’oferta del Centre de Formació Colomer de la resta és la implementació de la modalitat FP DUAL en els CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar. La modalitat FP DUAL combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat en l’empresa de pràctiques, que els alumnes realitzen en condició de treballador, assalariat, becari de formació o voluntari. Aquest aprenentatge aconseguit durant l’estada a l’empresa és reconegut acadèmicament. L’alternança entre la formació teòrica al centre i la formació pràctica en les empreses augmenta en gran mesura la motivació i el rendiment dels alumnes, fent que aquests es mostrin molt satisfets i aconsegueixin resultats molt positius.

Continguts

 • Pentinats i Recollits
 • Coloració Capil·lar
 • Cosmètica per a Perruqueria
 • Tècniques de Tallada del Cabell
 • Canvis de Forma Permanent del Cabell
 • Perruqueria i Estilisme Masculí
 • Estètica de Mans i Peus
 • Imatge Corporal i Hàbits Saludables
 • Màrqueting i Venda en Imatge Personal
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball

Accés

 • Tenir el títol de graduat en educació
  secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a
  l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del
  batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat
  per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa
  de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un
  cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continuïtat formativa Un cop superat el CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, l’estudiant obté el títol de tècnic o tècnica en perruqueria i cosmètica capil·lar, que li permet accedir al batxillerat o a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de formació professional.

Per saber-ne més Informació general sobre el CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/imatge-personal/?p_id=1590&estudi Informació sobre la FP DUAL

Els programes de formació i inserció (PFI) són programes destinats a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat l’Educació Secundària Obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. Els programes duren un any i tenen com a objectiu proporcionar als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i l’aprenentatge imprescindible per accedir món laboral.

El Centre de Formació Colomer SL ofereix un Programa de Formació i Inserció d'Auxiliar en Perruqueria i Estètica, dins l’àmbit de la Imatge Personal. (Amb el suport i subvencionat per el Departament d’Ensenyament).

Continguts

Aquests estudis capaciten per dur a terme les tasques següents:

   

  MÒDULS FORMACIÓ PROFESSIONAL:

 • MFP3060 Preparació de l’entorn profesional 70h
 • MFP3064 Rentat i canvis de forma del cabell 105h
 • MFP3065 Canvi de color del cabell 90h
 • MFPE045 Tallada recta básica 30h
 • MFPE046 Estilisme masculí bàsic 30h
 • MFPE047 Estètica de mans i maquillatge social 50h
 • MFPE044 Fonaments de màrqueting i venda en imatge personal 25h
 • MOP7867 FC50 50h
 • MPRL Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35h
 • MPI Mòdul de projecte integrat 0h
 • MFCT Mòdul de formació en centres de treball 180h

  MÒDULS FORMACIÓ GENERAL

 • MFG1 Estratègies i eines de comunicación 110h
 • MFG2 Entorn social i territorial 30h
 • MFG3 Estratègies i eines matemàtiques 110h
 • MFG4 Incorporació al mon profesional 40h

Acreditació formativa
Certificat de Professionalitat oficial de Nivell 1 de Serveis Auxiliars de Perruqueria expedit per la Generalitat de Catalunya (SOC).

Continuïtat formativa
La superació dels programes de formación i inserció comporta l’ exempció de totes les parts de les proves d’ accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formación profesional del sistema educatiu. Per tenir dret a l’ exempció, l’ alumnat s’ha d’ inscriure a la prova d’ accés i cumplir amb els requisits de participación per a ser-hi admès. També poden continuar amb un certificat de professionalitat de nivell 2 (IMPQ0208 de Perruqueria).

Inserció laboral
Una vegada superat el PFI, els alumnes podran treballar en salons de perruqueria, centres de bellesa, hotels, centres d’esports, geriàtrics, balnearis i SPA.


Què són els Certificats de Professionalitat (CP)?
És un tipus de formació dirigida especialment a persones desocupades. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

Els Centre de Formació Colomer SL imparteix Certificats de Professionalitat tant de Nivell 1 com de Nivell 2

La formació que imparteix COLOMER en aquest tipus de cursos són itineraris formatius homologats de nivell 1 i nivell 2. Els REQUISITS per a accedir a una formació de Certificats de Professionalitat de NIVELL 1 són:

 • No és necessari tenir titulacions o realitzar proves específiques per a poder accedir

Els REQUISITS per a accedir a una formació de Certificats de Professionalitat de segon NIVELL són:

 • Tenir un títol de l’ESO o equivalent/superior (sinó és així s’ha de realitzar una prova específica de coneixements generals o demostrar experiència professional).
 • Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

El CP és un itinerari que està format per unitats de competència, cada unitat de competència pot estar dividida en mòduls formatius sempre i quant superin les 90 h. de duració, han d’estar dividits en unitats formatives. Cada CP està regulat per un Reial decret que marca, entre altres requisits, la quantitat d’unitats de competència, mòduls formatius i unitats formatives que s’han de realitzar.

 • Primer nivell (IMPQ0108 Serveis Auxiliars de Perruqueria).
 • Segon nivell(IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus).
 • Tercer nivell ( IMPQ0208 de Perruqueria).

T’AJUDEM?

Visita’ns
Carrer de Leiva, 17, 19,
08014 Barcelona

Posa’t en contacte
(+34) 93 298 94 95
colomer@escolacolomer.cat

Horari
Dilluns – Divendres
de 10:00 a 14:00