SOBRE NOSALTRES

Els objectius generals que regeixen les nostres accions educatives són els següents:

Ensenyar als nostres alumnes a Aprendre a aprendre.
Per ells, és molt important tant a nivell acadèmic com a nivell personal. Per això, els objectius de la nostra formació són: acollir, comprendre, ajudar, valorar, guiar, ensenyar i, sobretot, escoltar i acompanyar.

Els objectius pedagògics prioritaris són potenciar el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i professionals de tots i de cadascun dels seus alumnes, promovent un ambient de respecte mutu i potenciar les relacions humanes entre totes les persones. S’ha de fomentar els hàbits de treball i esforç personal i col·lectiu de l’alumnat a través de l’estudi i de la formació professional.

Equips de professionals

El centre Colomer selecciona molt cuidadosament a tot el professorat per tal d’aconseguir un equip format per professionals ben avinguts, compromesos, amb una bona formació i conscienciats amb la tasca educativa, motivat i participatiu. Un bon equip docent que estigui cohesionat i que treballi coordinadament és vital per aconseguir els objectius formatius que ens proposem.

A l’hora de dur a terme la selecció, es tenen en compte dues vessants importantíssimes: d’una banda han de ser professionals amb amplis coneixements tècnics sobre la matèria que hauran d’impartir i, per altra banda, han d’estar dotats de les capacitats i habilitats necessàries per manejar i resoldre conflictes, comunicar-se, saber conduir un grup, tenir eines per motivar, certa autoritat i representar un bon referent pels alumnes.

Instal·lacions

El Centre de Formació Colomer compta amb tots els recursos materials i infraestructures necessàries per dur a terme una formació adequada i de qualitat: recepció, despatxos, sala de professors/biblioteca, aules teòriques, aules tallers, magatzem i lavabos (un de normal i un d’adaptat per minusvàlids).

Els més de 30 anys d’experiència del Centre de Formació Colomer SL. dins del sector de l’ensenyament de la imatge personal, la perruqueria i l’estètica han permès que el centre compti amb una llarga i meritosa trajectòria professional, de la qual destacar:

  • Certificació de QUALITAT ISO 9001:2008 (la primera certificació es va obtenir l’any 2008).
  • El novembre de 2014 el Departament d’Ensenyament ens va atorgar un Diploma per la nostra contribució a la millora de la qualitat de l’educació com a centre que ha certificat el seu sistema de gestió per a tots els seus ensenyaments segons la norma UNE_EN ISO 9001-2008.
  • Seguint la trajectòria d’escola educativa de qualitat i millora, durant el curs 2016-17 s’ha implantat un model d’educació de qualitat i d’excel·lència adaptada als estudis EUROPEUS.
  • En el curs 2016-2017 s’ha implantat la FP DUAL a CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.
  • Ha estat RECONEGUDA com ESCOLA DE BONES PRÀCTIQUES degut a la formació, educació i treball d’equip MULTIDISCIPLINARI I GLOBALITZADOR, amb uns resultats d’inserció educativa del 85% en alumnes CFGM amb FP DUAL.

 

Més informació fent clic a les imatges

Contacta’ns

Envia’ns un missatge

Visiteu-nos

Carrer de Leiva, 17, 19,

08014 Barcelona

Horari

Dilluns – Divendres de 10:00 a 14:00