Els objectius generals que regeixen les nostres accions educatives són els següents:

Ensenyar als nostres alumnes a Aprendre a aprendre.
Per ells, és molt important tant a nivell acadèmic com a nivell personal. Per això, els objectius de la nostra formació són: acollir, comprendre, ajudar, valorar, guiar, ensenyar i, sobretot, escoltar i acompanyar.

Els objectius pedagògics prioritaris són potenciar el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i professionals de tots i de cadascun dels seus alumnes, promovent un ambient de respecte mutu i potenciar les relacions humanes entre totes les persones. S’ha de fomentar els hàbits de treball i esforç personal i col·lectiu de l’alumnat a través de l'estudi i de la formació professional.