El centre Colomer selecciona molt cuidadosament a tot el professorat per tal d’aconseguir un equip format per professionals ben avinguts, compromesos, amb una bona formació i conscienciats amb la tasca educativa, motivat i participatiu. Un bon equip docent que estigui cohesionat i que treballi coordinadament és vital per aconseguir els objectius formatius que ens proposem.

A l’hora de dur a terme la selecció, es tenen en compte dues vessants importantíssimes: d’una banda han de ser professionals amb amplis coneixements tècnics sobre la matèria que hauran d’impartir i, per altra banda, han d’estar dotats de les capacitats i habilitats necessàries per manejar i resoldre conflictes, comunicar-se, saber conduir un grup, tenir eines per motivar, certa autoritat i representar un bon referent pels alumnes.