El Centre de Formació Colomer ofereix formació reglada i homologada en perruqueria i estètica des de l’any 1987. Aquesta formació és avalada per la UNE en la ISO 9001:2008, que en garantitza la qualitat.

El Centre de Formació Colomer ofereix formació reglada i homologada en perruqueria i estètica des de l’any 1987. Aquesta formació és avalada per la UNE en la ISO 9001:2008, que en garantitza la qualitat.

La formació que oferim també s'enriqueix realitzant pràctiques en empreses, on l'alumne entra en contacte amb la realitat professional i posa en pràctica la teoria apresa, tot desenvolupant les seves habilitats i adquirint autonomia i confiança en ell mateix.

Disposem d’una oferta formativa molt àmplia, formada per cursos de característiques molt diferents orientats a diversos perfils d’alumnes (des de joves procedents d’entorns problemàtics i fracàs escolar, fins a adults que presenten dificultats d’inserció laboral).

  • CFGM: CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR (LOE) Modalitat DUAL.
  • PFI : (Programes de Qualificació Professional Inicial) d’AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL (PERRUQUERIA I ESTÈTICA).
  • FORMACIO OCUPACIONAL: CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT:
    • Nivell 1 (IMPQ0108 Serveis Auxiliars de Perruqueria
    • Nivell 2 (IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus.
    • Nivell 2 ( IMPQ0208 de Perruqueria).
  • VALIDACIONS: Assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu.