El Centre de Formació Colomer, S.L. imparteix un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

És un curs de Formació Professional dins l’àmbit de la Imatge Personal que capacita els alumnes per a l’exercici qualificat de la Perruqueria i la Cosmètica Capil·lar, proporcionant-los la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis del sector. Amb la superació del curs, que té una durada de dos anys, s’obté el títol de tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

 

Formació Professional DUAL (FP DUAL)

El que distingeix l’oferta del Centre de Formació Colomer de la resta és la implementació de la modalitat FP DUAL en els CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar. La modalitat FP DUAL combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat en l’empresa de pràctiques, que els alumnes realitzen en condició de treballador, assalariat, becari de formació o voluntari. Aquest aprenentatge aconseguit durant l’estada a l’empresa és reconegut acadèmicament. L’alternança entre la formació teòrica al centre i la formació pràctica en les empreses augmenta en gran mesura la motivació i el rendiment dels alumnes, fent que aquests es mostrin molt satisfets i aconsegueixin resultats molt positius.

Continguts
 • Pentinats i Recollits
 • Coloració Capil·lar
 • Cosmètica per a Perruqueria
 • Tècniques de Tallada del Cabell
 • Canvis de Forma Permanent del Cabell
 • Perruqueria i Estilisme Masculí
 • Estètica de Mans i Peus
 • Imatge Corporal i Hàbits Saludables
 • Màrqueting i Venda en Imatge Personal
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Continuïtat formativa

Un cop superat el CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, l’estudiant obté el títol de tècnic o tècnica en perruqueria i cosmètica capil·lar, que li permet accedir al batxillerat o a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de formació professional.

Per saber-ne més