Què són els Certificats de Professionalitat (CP)?

És un tipus de formació dirigida especialment a persones desocupades. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Els Centre de Formació Colomer SL imparteix Certificats de Professionalitat tant de Nivell 1 com de Nivell 2

La formació que imparteix COLOMER en aquest tipus de cursos són itineraris formatius homologats de nivell 1 i nivell 2 Els REQUISITS per a accedir a una formació de Certificats de Professionalitat de NIVELL 1 són:

No és necessari tenir titulacions o realitzar proves especícficas per a poder accedir

Els REQUISITS per a accedir a una formació de Certificats de Professionalitat de NIVELL 2 són:

Tenir un títol de l'ESO o equivalent/superior (sinó és així s'ha de realitzar una prova específica de coneixements generals o demostrar experiència professional)

Els cursos són subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

El CP és un itinerari que està format per unitats de competència, cada unitat de competència pot estar dividida en mòduls formatius i aquests si superen les 90 h. de durada, han d'estar dividits en unitats formatives. Cada CP està regulat per un Reial decret que marca, entre altres requisits, la quantitat d'unitats de competència, mòduls formatius i unitats formatives que s'han de realitzar.