Últimas entradas del blog


El curs d'estètica per ungles artificials és un curs de 95 hores orientat a joves que volen aprendre tècniques amb ungles artificials. En aquet curs l ́alumne/a aprendrà a realitzar ungles artificials i manicura bàsica tan en mans com en pedicura, també es realitzaran tècniques de hidratació. A mes practicarem la tècnica de allargats amb acrílic i amb gel, realitzarem (peixeres) ungles amb aplicació de pel, i decoracions al aigua, efecte marbre, i pedreria i totes les tècniques de decoració en ungles artificials.

Més informació

El curs de barberia és un curs de 95 hores orientat a joves que volen aprendre tècniques de tall masculí, bigoti, barba i masclet . l ́alumne/a aprendra a realit zar treballs amb models per observar les característiques físiques del client per seleccionar les tècniques i l'estil de tall que permetin obtenir el resultat desitjat segons les seves demandes i personalitzar el protocol normalitzat de treball, es disposarà dels elements tècnics, per al procés del tall del cabell, en condicions d'higiene i salut.
Es realitzen diferents estils de tall de cabell combinant diferents tècniques i adaptant-les a les característiques físiques i demandes del client, així com al seu estil i tipus de vida i es realitzaran les tècniques de rasurat i arranjament de barba i bigoti,en funció de les demandes i necessitats del client i observant les condicions de de seguretat i salut necessàries. Per trobar feina en l'àmbit de la Perruqueria.

Inscripcions: 679496328 o http://www.garantiajuvenilcambra.org/formacio

Més informació